Zde asi začne Vaše první práce. Na tomto místě se přečerpává kvas do kotle na první destilaci. Nemusíte nic kýblovat. O vše se postará vývěva. Stačí jen přijet autem k hadici Po přečerpání kvasu do zásobníku, to je ta nerez nádrž u stropu, se přepustí do kotle. Ten v pravo. A tím to začne. Vy se zatím můžete usadit v místnosti pro návštěvy a mít vše pod kontrolou Po druhé destilaci a ochlazení výsledného produktu. Samozřejmě přeměření množství přes měřidlo a zjištění % alkoholu je zde výsledný produkt Copyright ©  2011 V.Bureš